نمادگرایی درفیلم زیرنورماه
27 بازدید
محل نشر: صحیفه حوزه ضمیمه روزنامه جمهوری اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقدفیلم که نگاه انتقادی به زندگی طلاب داشت.