نقدپذیری نگاه سلفیه در باب حجیت فهم سلف
56 بازدید
محل نشر: نشريه علمي پ‍ژوهشي انسان پژوهي ديني
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: وجه تسمیه و محوری ترین اصل بنیادین شکل گیری سلفیه، توجه ویژه به موقعیت ، مرجعیت علمی و«فهم سلف» می باشد. عواملی چون نزدیک¬تر بودن به زمان رسول خدا، عدالت، فضیلت و اجماع، مهم¬ترین وجوه حجیت فهم سلف در نگاه سلفیه را تشکیل می دهند.سلفیه در توجیه اتخاذ این عناوین برای سلف، تلاش کرده اند دیدگاه خود را به آیات و روایات مستند نمایند؛ در حالی که مَستندات منقول و حکم روشن عقل هیچ از یک از طرق عقل و نقل، اثبات کننده حجیت مطلق فهم سلف نمی باشند. البته برای صحابه و پیروان آنها در سه قرن اول اسلام، مشروط بر آن که بر پیمان اعتقادی و عملی خود بر دین و پیامبر(ص) باقی مانده باشند می توان احترام ویژه ای قائل شد اما استمرار آن منوط به ادامه پایبندی آنها به عهد اسلامی است. ایمان، اعزاز، توقیر، نصرت درعسرت، وفاداری به بیعت و پایبندی به وصیت بویژه در مورد ثقلین، از امتیاز های احترام بر انگیز معاصران پیامبر(ص) به شمار می رود اما این امتیازها بلا شرط و مطلق نیست ودلالتی بر برتر بودن فهم آنها از آموزه های سنت و معالم قرآن ندارد. به جهت سبقت در ایمان می توان احترام ویژه قائل شد، اما این برجستگی خاص، هیچ گونه معارف دین ندارد. فهم قابل اعتنا از دین ضمن نیاز مندی به مقدمات عمومی، مستلزم درایه روشمند و هوشمندانه است و این امر منوط به زمان خاصی نیست اما مطلق دانستن صحت و حجیت فهم افراد از معارف دین، تنها در سایه علم لدنی و عصمت محقق می گردد و اطلاق این امر در مورد عموم مصادیق سلف، صحیح نیست. در مقاله تلاش شده است ضمن تبیین ادله سلفی ها در حجیت وتقدم فهم سلف، با بررسی علمی دلایل آنها با محک نقد، راستی آزمایی شود. واژگان کلیدی: سلف، سلفیه، فهم سلف، حجیت فهم سلف